Vyberte možnost Stránka

Kde se bere voda a jaká je její kvalita? – 1. část

Kde se bere voda a jaká je její kvalita? – 1. část
Jaká je voda, než jí máme v kohoutku?

V hrubém slova smyslu se voda skládá ze tří základních složek: zdroje/dodávky, její úpravy a distribuci uživatelům. Voda se ze zdroje přivede do čistírny pomocí potrubí či akvaduktů a to přes tlakové nebo otevřené kanály. Po úpravě vstupuje přímo do distribučního systému a je dopravována pomocí přívodních potrubí. 

Kde se bere?

Povrchová voda je čerpána z velkých řek nebo jezer. Může být vhodný i malý potok, pokud je zatopen přehradou. Podzemní voda se obvykle získává potopením nádob do zón umístěných pod hladinou vod.  

Kvalita a úprava surové vody

Povrchová voda je různá dle lokalit. Liší jak obsahem mikroorganismů, tak i anorganických či anorganických části a rozpuštěných pevných látek. Není nezvyklé, že mají nežádoucí barvu, ale také chuť i zápech. Často bývají kontaminovány odpadními vodami z měst, průmyslovým odpadem a výjimkou není ani zemědělský odtok, či odpad ze zvířat a ptáků. Liší se i teplotami. 

Podzemní vody jsou také kontaminovány, ale nebývá to až takovém rozsahu, koncentrace bývají nižší a to díky přirozené filtraci, kterou může být například písek, štěrk. Naopak můžou mít vyšší hodnoty minerálů, vápníku a hořčíku. Záleží to i na kvalitě okolní půdy. Teploty vody jsou vesměs konstantní po celý rok.

Pro přijatelnost vody ve veřejném zásobování, může být vyžadována pouze dezinfekce, pro zajištění odpovídající ochrany zdraví. Úpravy vody jsou různé a u nás v ČR je nejčastější úpravou chlorování. Dalšími úpravami může být sedimentace, filtrace, čiření, změkčení, reverzní osmóza. Surovou vodu lze i upravovat jinak a více, záleží na požadavcích a přání uživatelů.  

Dle rozlišnosti PH se značně liší žíravost povrchových a podzemních vod. Díky vyššímu obsahu minerálů dochází k usazování na vnitřních stranách potrubí, které vede k usazování vodního kamene. Takto vápenaté vody lze upravit, ale bývá to finančně náročnější. Teplota vody je stejná, mění se pouze v případě změn okolního vzduchu. 

Další pokračování za týden… 🙂

Zdroj: NCBI, Foto: Pixabys

O autorovi

Leave a Reply