Vyberte možnost Stránka

Deštné pralesy

Deštné pralesy

Deštné pralesy jsou považovány za nejstarší žijící ekosystém na Zemi, nacházející se převážně v rovníkových oblastech. 

Deštné pralesy jak je známe dnes jsou pouhým zbytkem toho co naše civilizace způsobila. Podíváme-li se na fotografie z minulosti v porovnání se současným stavem, je to až neuvěřitelné, s jakou rychlostí se tak stalo. V tuto chvíli je zhruba 80 % všech deštných pralesů zničeno a zbytky jsou ohroženy. 

Celý svět zaplavují zprávy o jednom z největších viníků – průmyslová těžba, která přírodu šíleně devastuje, ale také má za následek vyhnání mnoha suchozemských druhů živočichů z jejich přirozeného prostředí. Dalším důležitým faktem, je že zhruba ⅔ žijí v pralesích a lesích v oblastí rovníku. Díky tomuto necitlivému způsobu jsou na  pokraji vyhynutí např. orangutani, tygři, jaguáři, sloni či nosorožci. Pralesy jsou také místem pro život místních domorodých obyvatel. 

Cílem tohoto odlesňování je získat více zemědělské půdy, která je ale provozuschopna pouze 3-4 roky. Déle to není možné z důvodu vysokých dešťových srážek, které odplavují následně úrody, ale i živiny v půdě obsažené a nic neroste. 

Než ale lidstvo zničí tuto krásu a sebe samo je třeba si uvědomit několik důležitých faktů: 

 1. Deštné pralesy pokrývají zhruba pouhá 2 % celkové plochy planety Země, ale v těchto pralesích žije více jak 50 % všech rostlin a živočichů. 
 2. Mají největší množství srážek za rok.
 3. Deštné pralesy najdeme také na Aljašce, Kanadě, Asii, Africe a Latinské Americe. Nejsou pouze v Antarktidě kvůli přílišné zimě.
 4. Pomáhají regulovat teplotu a povětrnostní podmínky.
 5. Zhruba ⅕ sladké vody se nachází v povodí Amazonie a jejich funkce v rámci udržitelnosti pitné vody na planetě je nezbytná.
 6. Deštné pralesy ukrývají více než ¼ přírodních léčiv, z toho 70 % (více jak 2000 tisíce druhů vyskytujících se rostlin používaných k léčbě několika druhů rakovin je pouze v deštných pralesích).
 7. V okruhu 10-ti km2 najdete na 750 druhů stromů, více jak 1500 druhů kvetoucích rostlin. 
 8. Amazonský deštný prales patří k největším na světě.
 9. Původní rozloha deštného pralesa byla zhruba 6 mil km2, ale nyní zbývá méně než polovina.
 10. Zhruba 90 % těchto lesů se nachází v málo rozvinutých zemích celého světa.
 11. Více jak 90 %, tj. asi 1,2 mld lidí jsou na svých každodenních potřebách závislými na deštných pralesích.
 12. Mnoho druhů zvířat nemůže žít nikde jinde než právě v deštných pralesích.
 13. Průměrná teplota je mezi 20-35 oC.
 14. Stromy deštných pralesů jsou tak husté, že zhruba 10 min trvá, než dešťové srážky proniknou přes koruny a větve stromů na zem.
 15. Většina hmyzu potřebná pro život žije na území deštných pralesů.

I přes spousty nařízení, které vedou k vyhlášení chráněných území nebo vytvoření rezervací tamními vládami, se stále nedaří zmírnit tento masový dopad na celkový pralesní ekosystém a některé druhy rostlin a živočišných druhů jsou na pokraji vyhynutí. 

Zdroj: Praga Haiti

Leave a Reply