Vyberte možnost Stránka

Rostliny pod vlivem vody

Rostliny pod vlivem vody

Je zcela jasné, že nejen lidé a zvířata potřebují vodou pro své přežití. To samé rostliny a bez rostlin nepřežije lidstvo, ani zvířata. Vše je velmi spjaté. Jedná se o koloběh, který se doplňuje a nefunguje jeden bez druhého.

Klimatické vlivy působí na celkový stav podnebí, které se postupně mění. Rostliny v některých oblastech nejsou schopny přežít a to z důvodu extrémních srážek nebo extrémně vysokých teplot. Ale nemluvíme jen o rostlinách samotných, jedná se i o hmyz, který rostlinám pomáhá v jejich opilování – včely. Ani ty nejsou bohužel schopny tak rychlé adaptace na změny a v některých oblastech vymírají. Obecně – pokud nebude mít rostliny kdo opilovávat, nebudou plodit a bez úrody bude v některých oblastech nejen nedostatek potravy, ale i z ekonomického hlediska nebude co vyvážet, ekonomika klesne a zvýší se chudoba. Opět – toto vše spolu souvisí. Ano, někdy nám přijdou otravné, zvláště na zahrádkách, kdy si pochutnáváme na třeba bezových limonádách, ale bez nich..?

Rostliny vodu získávají přes kořeny z půdy a nebo v některých případech kořeny nadzemními. U nižších rostli je příjem vody celým povrchem. *Rostliny obsahují zhruba 90 % vody. potřeba vody rostlinou na vytvoření 1g hmoty se udává mezi 250 a 400 g vody. 

Rozdělení rostlin dle nároků na obsah vody
  • hydrofyty (hydatofyta) – vodní rostliny
  • aerofyty – suchozemské rostliny
  • hygrofyty – rostliny zamokřených půd
  • mezofyty – většina rostlin
  • xerofyty – rostliny výsušných stanovišť, např. sukulenty a sklerofyty (rostliny s tuhými kožovitými listy např. Quercus ilex)

Pokud je nedostatek vody v půdě, rostlina usychá a vadne. Pokud je půda moc zamokřená, nemá rostlina dostatek kyslíku, začíná hnít, odumírá a to v časovém rozsahu 2-3 dnů. U stromů je to několik týdnů. 

I rostliny vnímají kvalitu vody a projevuje se to na jejich kráse. Chtěli byste mít trávníky sametové hebké a zelené jako golfové trávníky nebo mít zahradu posetou lučním kvítím? I toto se dá bez použití pesticidů, hnojiv a zbytečných látek zatěžujících zem. Správně ošetřená voda umí zázraky

Zdroj: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Foto: Pixabay

O autorovi

Leave a Reply