Vyberte možnost Stránka

Klimatické vlivy na zemi

Klimatické vlivy na zemi

Klima se bohužel z dlouhodobého hlediska nevyvíjí pro lidstvo dobře. Díky zvyšujícímu se teplu a jeho dopadu na celou řadu oblastí postihujících nás všechny, je to nedílná součást problému, se kterým naše Země bojuje. To, do jaké míry se to bude nadále zhoršovat závisí na každém z nás, ale i vládách a jejich enviromentálních programech.

Jak to tedy vzniká?

Uvolňování oxidu uhličitého ( CO2 ) – neboli sloučeninou bezbarvého plynu bez chuti a zápachu, kterou vypustíme  např. při vydechnutí nebo při spalování fosilních paliv, dochází k jakési “přikrývce”, která brání úniku tepla. Toto hromadění CO2 vede ke zvyšující se teplotě na Zemi, která je jednou z příčin tání ledovců – jedné z největších zásobáren pitné vody. Ale tímto zvyšováním vodní hladiny dochází k poškození a narušení pobřežních oblastí a přilehlé infrastruktury v zemích s mořským pobřežím. Zvýšení hladin moří se při stávající produkci CO2 může zvýšit až o 2 metry. Toto by také mohlo vést k vysídlování obyvatelstva. Nejedná se ale jen o suché oblasti. Vyšší CO2 vede ve vnitrozemských oblastech k častějším srážkám, které způsobují lokální záplavy. Vliv to má i na hurikány, bouře apod. 

Vyšší teploty způsobují vysoká horka ve městech, ale i častou neúrodu a dramatické posuny teplotních pásem u rostlinné a živočišné říše. Také jsou častější požáry. Pokud se emise uhlíku budou stále zvyšovat, může se průměrná denní teplota zvýšit až o 12oC oproti minulým stoletím. Na některých kontinentech hlavně v subtropických oblastech to může být ještě vyšší.

Bohužel toto s sebou nenese jen klimatické problémy, ale i zvyšující se nerovnosti a konflikty. Z důvodu klimatických změn a suchu se může významně lišit úroda, teploty a sucho způsobí, že zásoby kukuřice, pšenice a dalších základních plodin budou méně stabilní, což povede k vyšším cenám. Nejvíce bude postiženo zhruba 800 milionů lidí, kteří v současnosti žijí v extrémní chudobě. 

Toto vše působí na nás lidstvo, krajinu, zvířata a živočichy, rostliny a mnohé další. Je to velmi důležité světové téma, kterému by se měla věnovat velká pozornost a každý z nás se zasadit o co nejmenší dopad uhlíkové stopy za sebe. 

Zdroj článku: UCSUSA , Foto: Pixabay

O autorovi

Leave a Reply